Grønn Innovasjon

Ren luft og rene fjorder for fremtidige generasjoner

Med tre fartøy drevet av hel- eller delvis elektrisk drift setter passasjerkatamaranene til The Fjords en ny standard for turistfartøy. Med nullutslipp er de i takt med det grønne skiftet, noe som gjør det mulig å besøke sårbare områder på en trygg og skånsom måte. Vi ønsker at våre gjester skal nyte det vakre kystlandskapet med god samvittighet.

Vi har et tett samarbeid med lokale aktører og produsenter. Samfunnet rundt er en viktig del av vår grønne reise.

Miljøforbilde

Passasjerkatamaranene er miljøforbilder både nasjonalt og internasjonalt. Vi er stolte av å lede vei inn i grønn turisme i norske fjorder. Som reiselivsaktør har vi en tydelig miljøprofil.

  • Utslippsfri drift
  • Tekniske og operative løsninger med kommersiell bærekraft
  • Lavest mulig energiforbruk
  • Optimale løsninger for batteri og lading
  • Fartøydesign som hindrer bølgeskapt erosjon i strandsonen

Sterke inntrykk
med små avtrykk

Uten støy, vibrasjoner og eksos

De stillegående motorene er skånsomme, og bidrar til at gjestene får en sterkere naturopplevelse med lyden av fossefall, bølgeskvulp og fuglekvitter. Mindre bølger fører til minimal slitasje av strandsonene, og nullutslipp bidrar til at vi beholder fjordene våre rene.

Vi bryr oss om generasjonene som kommer etter oss.