LEDIGE STILLINGER

Har du lyst til å jobbe hos oss?

The Fjords er et rederi med én grunntanke i bunn; å kombinere maritim næring og reiseliv for å kunne bidra til en attraktiv og bærekraftig destinasjonsutvikling. Målet er å utvikle reiselivsopplevelser på de vakreste fjordene i Norge. I takt med det grønne skifte er vi med på å ivareta de levende bygdene og det unike kulturlandskapet langs fjordene.

Destinasjonenes attraktivitet er avhengig av levende bygder som tar vare på sine tradisjoner. The Fjords er med på å styrke dette arbeidet og knytte næringene reiseliv, mat og kultur tettere sammen i større grad enn tidligere.